Chojnica -Ścięcia św. Jana Chrzciciela

… storna w budowie