Odwiedziny Duszpasterskie 2018

Kolęda 2018 r.

Czwartek 28.12.2017 od godz. 16.00 – Łysy Młyn, ul. Gołębia, Poznańska

Piątek 29.12.2017 od godz. 16.00 – ul. Radojewo od Biedruska do nr 27

Wtorek 2.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Radojewo od początku do nr 25

Środa 3.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Kminkowa i Piołunowa od początku

Czwartek 4.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Podbiałowa od końca, Halszki od końca

Poniedziałek 8.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Arnikowa 21 – 16

Wtorek 9.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Arnikowa 15 – 12

Środa 10.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Arnikowa 11 – 3

Czwartek 11.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Sióstr Misjonarek 1, bloki od 6 – 2

Piątek 12.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Jaśkowiaka od końca do 31 numery nieparzyste, ul. Celichowskich

Sobota 13.01.2018 od godz. 14.00 – ul. Lewandowskiego od końca

Niedziela 14.01.2018 od godz. 14.00 – ul. Jaśkowiaka od nr 29 do początku

Poniedziałek 15.01.2018 od godz. 16.00 – Drogocin od końca, Janowo od początku, Knyszyn od końca

Wtorek 16.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Glinno od końca, Okolewo od początku, Poligonowa

Środa 17.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Meteorytowa 1, Glinienko od końca, Łysy Młyn od początku

Czwartek 18.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Morasko od końca do nr 46 numery parzyste

Piątek 19.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Morasko 44 do 36 numery parzyste

Sobota 20.01.2018  od godz. 14.00 – ul. Rumiankowa, Huby Moraskie od 25 do końca

Niedziela 21.01.2018 od godz. 14.00 – ul. Huby Moraskie od początku do 23

Poniedziałek 22.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Szklarniowa 10 – 1

Wtorek 23.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Morasko od 27 do końca numery nieparzyste

Środa 24.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Szklarniowa od 11 do końca

Czwartek 25.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Burzowa i Gradowa

Sobota 27.01.2018 od godz. 14.00 – ul. Inspektowa od początku

Niedziela 28.01.2018 od 14.00 – ul. Hodowlana od końca

Poniedziałek 29.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Nad Różanym Potokiem 24 u – 24

Wtorek 30.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Nad Różanym Potokiem 28 od końca i 26 od początku

Środa 31.01.2018 od godz. 16.00 – ul. Nad Różanym Potokiem od 49 do 2

Czwartek 1.02.2018 od godz. 16.00 – ul. Morasko 26 od końca i 28 od końca

Sobota 3.02.2018 od godz. 14.00 ul. Deszczowa, Polarna i Morasko 25 od początku

Niedziela 4.02.2018 od godz. 14.00 ul. Morasko od 23 A do 1 obie strony

 

UWAGA! We wtorek, piątek i sobotę w godz. 17.50 – 18.45 będzie przerwa w kolędzie ze względu na Mszę św.