Ogłoszenia Parafialne Boże Narodzenie 2015 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE BOŻE NARODZENIE 25.12.2015 r.     Jezus Chrystus będąc Światłością świata, zstępuje na ziemię by rozproszyć ciemności ludzkiej natury, naznaczonej mrokami grzechu. Bóg uniża się w swej Boskiej  naturze, stając się człowiekiem, we wszystkim do nas podobnym za wyjątkiem grzechu. Stając się „Bogiem pośród nas” – Emmanuelem, wywyższył tym samym człowieka. Staliśmy się […]